Kloakservice 24/7
Kompetent service døgnet rundt! 

 10 års garanti

 Autoriseret Kloakmester

 20 års erfaring

HÅNDVÆRKERFRADRAG 2016

Fradraget i den nye BoligJobordning bliver todelt, så man i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kroner per person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv., mens fradraget for serviceydelser i hjemmet, som rengøring og børnepasning, udgør op til 6.000 kroner per person.

Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag per person kunne udgøre 18.000 kroner i alt.

Ved klimatilpasning kan du få fradrag for lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Du kan se den komplette liste over, hvilke arbejder der gives håndværkerfradrag til, samt hvordan du søger og hvor meget du kan få i håndværkerfradrag: